Om Oss

Miljövänligt boktryck från Lund. Vi arbetar med traditionella metoder och miljövänliga material.

OM OSS

Ett tryckeri på gammalt vis

Gammelhuset Tryckeri grundandes år 2015 med målsättningen att driva ett traditionellt boktryckeri där man tar tillvara äldre tiders tryckteknik och hantverksmässigt utförande på ett miljövänligt tillvägagångssätt.

Arbetet på Gammelhuset Tryckeri sker ideellt med syfte att bevara boktryckarkonsten, material och maskiner, men också med att sprida information och kunskap till allmänheten.

Design och formgivning har fått en framskjuten roll där vi både använder traditionell typografisk metod och ornamentik, samt modern grafisk formgivning och klichétillverkning.

Tryckeriet inhyses i ett stenhus (”Gammelhuset”) från tidigt 1900-tal som renoverats för att skapa en passande atmosfär för maskiner och material. 

Handsättning i Gammelhuset Tryckeri
Blanda färg

MILJÖ

Miljöpåverkan

Hur vi människor väljer att producera och konsumera påverkar i stor grad klimatet och vår miljö. Vi på Gammelhuset har valt att driva ett tryckeri med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt.

På Gammelhuset Tryckeri använder oss av växtbaserade, vattenlösliga och giftfria färger.  Vi behöver inte använda starka lösningmedel eller inandas giftiga ångor. På så sätt slipper oroa oss för efterhanteringen av färgrester samt att risken att skadas i vår arbetsmiljö. 

Vår maskinpark är återvunnen och delvis strömlös. Allt papper som vi använder är dessutom miljöcertifierat och återvunnet.

Återförsäljare

Hela eller delar av våra egna trycksaker finns köpa direkt hos våra återförsäljare:

Gammelhuset Tryckeri - Ecofriendly letterpress printing in Lund
Varukorg