Boktryck - ett hantverk

Boktryck eller boktryckerikonsten är konsten att trycka böcker. Uppfanns i modern tappning av Johannes Gutenberg på 1400-talet.

från Wikipedia

Vad är boktryck?

Boktryck är konsten att trycka böcker. Tekniken uppfanns i modern tappning av Johannes Gutenberg i mitten av 1400-talet. Boktryck (även känt som högtryck) är det svenska namnet men många är mer bekanta med det engelska ”letterpress” eller ”letterpress printing”.

Även om boktryckarkonsten är ännu äldre så var det Gutenberg som konstruerade lösa bokstäver som kunde sättas ihop till texter i tryckformar.

Boktryck är nära besläktat med andra hantverk så som typografi och bokbinderi.

Handsättning av typer hos Gammelhuset Tryckeri
Handsatt text från Gammelhuset tryckeri

Typer & handsättning

Att handsätta innebär kort och kort att man för hand sätter enskilda bokstäver (typer) som bildar ord och fulla texter.

Typerna placeras i en form som sedan blir själva tryckformen som monteras i tryckpressen. 

Typerna är oftast tillverkade i bly. Riktigt stora typer är dock tillverkade i trä och i vissa, väldigt sällsynta fall, även i plast. 

På Gammelhuset Tryckeri har vi omkring 250 olika varianter av typer/typsnitt. 

Klichéer

En kliché är en helgjuten tryckplåt med text och/eller bild som används som tryckform. Klichéer används främst när vi trycker bilder och mönster. Men det kan också användas till långa texter eftersom handsättning kan bli dyrt när det är många ord och rader pga arbetstiden. 

På Gammelhuset Tryckeri har tillverkar vi flera av våra klichéer själva med så kallad fotopolymerplåt. Spillvattnet som blir av tillverkningen tar vi hand om och lämnar in på miljöstation.

En kliché från Gammelhuset tryckeri
En Heidelberg Vinge hos Gammelhuset tryckeri

Tryckpressar

Maskinparken på Gammelhuset Tryckeri är helt och hållet återvunnen och är delvis strömlös. Sammanlagt har vi sju tryckpressar: en Heidelberg Vinge, en Vander Cook samt tre handdiglar och två trampdiglar i olika storlekar. 

Allt papper som vi använder är dessutom miljöcertifierat och återvunnet.

Varukorg